Your first-hand experiences really help other travelers. Thank

ICD Bien Hoa Logistics
(84-251) 3831 576

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
      
Văn Phòng Chính:
Địa Chỉ: Km01+900 Quốc Lộ 51, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (84.251) 3831 576 - 3831 566 - 3831019 - 3831029
Fax: (84.251) 3835 419
E-mail: sales@icdbienhoa.com


View Larger Map


Họ và tên   : Lê Anh Thiên Thư                        Giới tính: nữ
Chức vụ     : Giám đốc
Điện thoại  : 


Họ và tên   : Văn Thanh Nghị                             Giới tính: nam
Chức vụ     : Phó giám đốc
Điện thoại  : 0989222599


Họ và tên   : Phạm Thị Kiều Vân                        Giới tính: nữ
Chức vụ     : Trưởng phòng kế toán tài vụ
Điện thoại  : 0946804607  -  Ext: 114


Họ và tên   : Lê Phúc Bình                                  Giới tính: nam
Chức vụ     : Trưởng phòng dịch vụ giao nhận
Điện thoại  : 0982985879  -  0613.512630


Họ và tên   : Lê Thị Tuyết Hoa                            Giới tính: nữ
Chức vụ     : Phó phòng dịch vụ giao nhận, phiên dịch tiếng Hoa
Điện thoại  : 0982128339  -  0613.512762


 
Họ và tên : Lê Trọng Đông Giới tính: nam
Chức vụ : phó phòng Dịch vụ giao nhận
Điện thoại : 0919118686


 
Họ và tên : Hồng Đức Duy Tâm Giới tính: nam
Chức vụ : phó phòng Dịch vụ giao nhận
Điện thoại : 0903187111

Họ và tên   : Đinh Văn Hưng                              Giới tính: nam
Chức vụ     : Trưởng phòng kinh doanh vận tải đa phương thức
Điện thoại  : 0908465715  -  Ext: 119


Họ và tên   : Nguyễn Quốc Huy                          Giới tính: nam
Chức vụ     : Trưởng phòng Logistics
Điện thoại  : 0918336763  -  061.6251748

 

Họ và tên   : Võ Anh Tuấn                                  Giới tính: nam
Chức vụ     : Phó phòng HCNS
Điện thoại  : 0989102223
Email         :

Họ và tên   : Quách Thảo Trang                          Giới tính: nữ
Chức vụ     : Giám Đốc chi nhánh Nhơn Trạch
Điện thoại  : 0914439948  -  061.3566198


@2012-Copyright ICD Bien Hoa - Tin Nghia Corp